...
Grafički dizajn

Grafički dizajn

Ovaj široki pojam kod nas i obuhvaća široku paletu mogućnosti. Izrada vizualnih identiteta, logotipa, knjiga standarda, software design, web design samo je mali dio onoga što smo radili i što možemo ponuditi našim klijentima. Uz kompletan digitalni dizajn radimo i pripreme za tisak, pa tako od nas možete očekivati prijelome za knjige, kataloge, brošure, billboarde, letke, product design, manipulaciju fotografijama, fotomontaže i sl.

Odgovori

Your email address will not be published.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.